Parafia Św. Wojciecha w Zabrzu
Warto wiedzieć
 
 
Intencje Mszalne na rok 2023
W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023. 
 
Spowiedź święta
 
Sakrament pokuty codziennie 15 minut przed każdą Mszą św., w soboty od godziny 16.30.
 
I Komunia Święta
Pierwsza Komunia święta odbędzie się 28.04.2024 r. na Mszy św. o godzinie 10.00 i  11.30.
 
Sakrament Bierzmowania
W tym roku nie będzie Sakramentu Bierzmowania zgodnie z nowymi przepisami.
 

​​​​​​​Nauki przedślubne 

 

 Od I niedzieli października /01.10.2023/ rozpoczynamy cykl nauk przedmałżeńskich. Chętne pary zapraszamy w 4 kolejne niedziele do salki parafialnej na godz. 18.00. Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów!

​​​​​​​
więcej
Szybki kontakt
Parafia św. Wojciecha
ul. Heweliusza 4
41-818 Zabrze

Telefony:
 • Parafia:(32) 274 14 77
 • Proboszcz: 693 352 648
 • Wikariusz: 660 482 062

parafia@swwojciech-zabrze.pl

Nr konta parafialnego: PKO BP
98 1020 2401 0000 0102 0040 3238
więcej
Grupy parafialne: Ministranci

ABC Ministranta

Data dodania: 2014-11-26

Statut Liturgicznej Służby Ołtarza

parafii świętego Wojciecha w Zabrzu

 

§I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza jest grupą parafialną zrzeszającą ministrantów, lektorów i lektorki.
 2. Wszyscy członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza stanowią wspólnotę.
 3. Każdy członek Liturgicznej Służby Ołtarza zobowiązany jest dbać o jej wizerunek, brać czynny udział w jej życiu oraz tworzeniu.
 4. Wszystkie pochwały oraz nagany (poza szczególnymi przypadkami) otrzymywane są na wspólne konto.
 5. Opiekę nad Liturgiczną Służbą Ołtarza sprawuje ksiądz wikariusz parafii oraz osoby wyznaczone. We wszystkich przypadkach prawo głosu ma także ksiądz proboszcz.
  1. Obecnie Wikariuszem jest: Ks. Andrzej Nowak
  2. Osoby odpowiedzialne: Mateusz Posiłek (całe LSO),
   Damian Bojanek (strona liturgiczna LSO)
 1. Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się co sobotę o godz. 8:32 i są obowiązkowe dla wszystkich członków LSO.
  Przypadek nie odbycia się zbiórki jest komunikowany tydzień wcześniej.

 

§II. MINISTRANCI ORAZ KANDYDACI

 

 1. Ministrantem może zostać każdy chłopak. Otrzymuje On status kandydata, zwanego także ministrantem młodszym.
 2. Do obowiązków kandydata należą:

a.uczęszczanie na Msze wyznaczone według planu służby niedzielnej oraz tygodniowej,

b. uczęszczanie na zbiórkę Liturgicznej Służby Ołtarza,

c. opanowanie podstawowych czynności związanych z posługą ministrancką w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty przyjęcia,

d. udział w kursach ministranckich organizowanych przez parafię,

e. budowanie pozytywnego wizerunku wspólnoty.

3.Przed wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w punkcie 2c, kandydaci wyłączeni są ze służby podczas wielkich uroczystości kościelnych, a także mogą otrzymywać mniejszą ilość czynności liturgicznych podczas zwykłych Mszy.

4.Po upływie okresu przygotowawczego, kandydat zostaje przyjęty w poczet ministrantów podczas uroczystości Chrystusa Króla lub w innym wyznaczonym uprzednio terminie.

5.Ministrantem, zwanym także ministrantem starszym, może zostać każdy chłopak, który ukończył okres przygotowawczy, nie krótszy niż 1 rok od daty przyjęcia oraz otrzymał status ministranta.

6.Wyjątek stanowią ministranci, którzy dołączyli do wspólnoty LSO po uprzedniej służbie, o tym samym charakterze, w innej parafii. Zostają one od razu przyjęte w grono ministrantów starszych. Osoby odpowiedzialne zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia umiejętności takiej osoby.

7.Do obowiązków ministranta należą:

 1. uczęszczanie na Msze wyznaczone według planu służby niedzielnej oraz tygodniowej,
 2. uczęszczanie na zbiórkę Liturgicznej Służby Ołtarza,
 3. ciągłe doskonalenie czynności wykonywanych przez ministranta,
 4. udział w kursach ministranckich organizowanych przez parafię,
 5. budowanie pozytywnego wizerunku wspólnoty,
 6. dawanie przykładu kandydatom oraz pomoc w ich nauczaniu,
 7. posiadanie legitymacji Liturgicznej Służby Ołtarza.
 8.  

§III. LEKTORZY ORAZ LEKTORKI

 

 1. Lektorem może zostać każdy chłopak, który rocznikowo będzie uczęszczał do 3 klasy gimnazjum oraz cechuje się nienaganną służbą oraz dobrą frekwencją w latach swojej ministrantury (o ile pełnił wcześniej taką posługę).

2.Lektorką może zostać każda dziewczyna, która rocznikowo będzie uczęszczać do klasy 1 szkoły średniej.

3.Po wypełnieniu wymogów wiekowych, o których mowa w punkcie 1 i 2, lektor oraz lektorka „kandydat” zostają wysłani przez osoby odpowiedzialne na kurs lektorski (parafialny lub dekanalny), dodatkowo musza opanować podstawowe czynności liturgiczne.

4.Przed zaliczeniem kursu lektorskiego nowi lektorzy mogą pełnić swoją posługę tylko w uzasadnionych przypadkach.

5.Każdy lektor oraz lektorka ma obowiązek:

a.uczęszczać na Msze wyznaczone według planu służby niedzielnej oraz tygodniowej,

b.uczęszczać na zbiórkę Liturgicznej Służby Ołtarza,

c.budować pozytywny wizerunek wspólnoty,

d.dawać przykład kandydatom, ministrantom oraz innym lektorom, a także pomagać nowoprzyjętym w ich nauczaniu,

e.posiadać legitymację Liturgicznej Służby Ołtarza.


 

6.Spośród grona lektorskiego zostanie wyłoniona piątka osób odpowiedzialnych za grupy niedzielne. Do ich obowiązków należą:

a. pilnowanie frekwencji swojej grupy,

b. przekazywanie wszystkich istotnych informacji członkom swojej grupy,

c. rozdzielanie czynności i dbanie o dobrą oprawę Mszy Świętej,

d. uzupełnianie listy obecności swojej grupy,

e. opieka i pomoc ministrantom młodszym oraz nowym lektorom.

 

§IV. LISTA, PUNKTACJA, USPRAWIEDLIWIENIA ORAZ ZAMIANY

 

 1. Każdy członek Liturgicznej Służby Ołtarza widnieje (nazwisko, imię, funkcja) na specjalnej liście znajdującej się w zakrystii.
 2. Każdy jest zobowiązany do pilnowania swoich obecności.
 3. Ilość list obejmujących dany miesiąc jest modyfikowana w zależności od ilości nabożeństw i Mszy.
 4. Na liście mogą widnieć tylko znaki: „plus” oraz „minus”. Inne oznaczenia będą ignorowane.
   
 5. Punktacja:

o obowiązkowa Msza/nabożeństwo oraz pogrzeby 2 pkt.

o Msza/nabożeństwo nadobowiązkowe oraz śluby 1 pkt.

o opuszczenie wyznaczonej Mszy -3pkt.

o zbiórka 1pkt.

6.Punkty za zbiórkę, będą naliczane na podstawie listy obecności tworzonej podczas każdej zbiórki, natomiast punkty za Msze oraz nabożeństwa na podstawie list z zakrystii.

7.Publikacja uzyskanych punktów za dany miesiąc będzie odbywać się do 7. dnia miesiąca następnego. W razie niedotrzymania terminu osoby odpowiedzialne poinformują o nowym terminie publikacji.
 

8. Obowiązkiem każdego kandydata, ministranta, lektora oraz lektorki jest w razie nieobecności zamienić się służbą z osobą o podobnej funkcji.

9.Zamianę należy nanieść w specjalnym zeszycie znajdującym się w zakrystii podając wyraźnie termin zamiany oraz imię i nazwisko osób zamieniających się.

10. Każdy kandydat, ministrant, lektor oraz lektorka ma prawo do usprawiedliwienia 2 razy swojej nieobecności w przeciągu miesiąca. Niewykorzystane usprawiedliwienia nie są sumowane i nie przechodzą na miesiąc następny.

11. W razie dłuższej nieobecności każdy członek Liturgicznej Służby ołtarza ma możliwość jej usprawiedliwienia kontaktując się z osobą odpowiedzialną.

 

§V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Prawo do zmian treści rozdziałów posiadają:

a.ksiądz proboszcz,

b.ksiądz wikariusz,

c.osoby odpowiedzialne,

d.lektorzy oraz ministranci podczas specjalnego zebrania.

2. Wszystkie zmiany będą ogłaszane podczas oficjalnych zbiórek Liturgicznej Służby Ołtarza.

3. Nieznajomość statutu nie zwalnia kandydatów, ministrantów, lektorów oraz lektorki z jego przestrzegania.

 

Parafia Św. Wojciecha w Zabrzu wykonanie: e-parafia.net
Menu